Phân phối tấm xi măng cemboard, tấm xi măng Thái Lan, tấm xi măng dăm gỗ Smileboard, tấm gỗ nhân tạo, tấm conwood, tấm giả gỗ Thái Lan, Tấm bê tông nhẹ